تقسیمات ملک در کانادا

در حالت کلی املاک در کانادا به صورت های مسکونی، تجاری/صنعتی، زمینهای بایر و Cottageتقسیم میشوند و هرکدام انواع متفاوت دارند که برای مشاهده جزئیات بیشتر لطفا لینکهای زیر را کلیک نمایید

املاک مسکونی   (Residential) 

 

 

 
 

 

واحدهای تجاری / صنعتی (Commercial / Industrial) 

 

املاک مسکونی   (Residential) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

زمینهای بایر (Vacant Land)   

   

 
 

 

 

 

 

 

 

Cottage 

 

 

Right at Home Realty Inc. Brokerage

Morneau Sobeco Centre II , 895 Don Mills Rd., Suit2 202, Toronto, ON M3C 1W3

Tel: 416-391-3232 Fax:416-391-0319 www.rightathomerealty.com

Free Page Rank Tool

Iranian
Powered by Lone Wolf Real Estate Technologies (CMS6)