خرید ملک در تورونتو بر اساس نواحی

 

 

تورونتوی بزرگ در تقسیمات شهری به چهار ناحیه مرکزی , شمالی , شرقی و غربی تقسیم شده است .شما می توانید ابتدا ناحیه مورد نظر خود را مشخص کرده تا نواحی کوچکتر در آن محدوده را درصفحه بعدی مشاهده نمایید. سپس با کلیک کردن برروی هر یک از نواحی کوچکتر  و یا انتخاب کردن از روی لیست سمت راست و سپس فشردن دکمه جستجو لیستینگهای موجود را مشاهده نمایید. برای جستجو پارامترهایی از قبیل حداکثر و یا حداقل قیمت, تعداداطاف های خواب, آشپزخانه و ... را نیز می توانیدلحاظ نمایید

 این صفحه یکی قدرتمندترین ابزار جستجو را در اختیارشما قرار میدهد

 

 

 

Search GTA by District Map Search Greater Toronto Area by Criteria or MLS® ID
More east West North East Central More west Toronto Area Property Search Map
Property Type:
Street Name:
Min Bedrooms:
Min Baths:
Min Kitchens:
Price Order:
Min Price: $
Max Price: $
MLS® ID:
 

Right at Home Realty Inc. Brokerage

Morneau Sobeco Centre II , 895 Don Mills Rd., Suit2 202, Toronto, ON M3C 1W3

Tel: 416-391-3232 Fax:416-391-0319 www.rightathomerealty.com

Powered by Lone Wolf Real Estate Technologies (CMS6)